Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: Mekong River rises to near-alarm level in Laos
Anonymous

Date:
Mekong River rises to near-alarm level in Laos
Permalink   


Vientiane, Laos - The Mekong River, after sinking to record-breaking lows this year, has risen close to the official alarm level in Laos after weeks of heavy rain, media reports said Thursday.Water levels were measured at 10.5 metres Wednesday in the southern city of Pakxe and forecast to rise to 10.6 metres on Thursday, Souvanny Phonevilay, the deputy director general of the Meteorology and Hydrology Department, told the Vientiane Times

http://www.earthtimes.org/articles/news/342268,rises-near-alarm-level-laos.html

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Get ready for it !!!

__________________


Veteran Member

Status: Offline
Posts: 31
Date:
Permalink   

Laos need to build that Dam over the mekong River!!!! NOW! If those Thais protester are against the construction. I suggest we just run them over with our construction mechine. Laos is poor and it need to do what is needed for the development of Laos, instead of relying on Thailand for all of its consumption on import and export made in Thailand.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

LinLing wrote:

Laos need to build that Dam over the mekong River!!!! NOW! If those Thais protester are against the construction. I suggest we just run them over with our construction mechine. Laos is poor and it need to do what is needed for the development of Laos, instead of relying on Thailand for all of its consumption on import and export made in Thailand.
 loa bitch talk too much online, no action at all. move back to loa you bitchBitch! don't like it just leave. Azz hole

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

Anonymous wrote:

 

LinLing wrote:

Laos need to build that Dam over the mekong River!!!! NOW! If those Thais protester are against the construction. I suggest we just run them over with our construction mechine. Laos is poor and it need to do what is needed for the development of Laos, instead of relying on Thailand for all of its consumption on import and export made in Thailand.
 loa bitch talk too much online, no action at all. move back to loa you bitchBitch! don't like it just leave. Azz hole

 Buk Sia Mes
 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

Anonymous wrote:

 

LinLing wrote:

Laos need to build that Dam over the mekong River!!!! NOW! If those Thais protester are against the construction. I suggest we just run them over with our construction mechine. Laos is poor and it need to do what is needed for the development of Laos, instead of relying on Thailand for all of its consumption on import and export made in Thailand.
loa bitch talk too much online, no action at all. move back to loa you bitchBitch! don't like it just leave. Azz hole

Buk Sia Mes
 

 This topic is talking the Mekong river rises in Laos, what the hell wrong with you guyz??

 __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Laos need to build that Dam over the mekong River!!!! NOW! If those Thais protester are against the construction. I suggest we just run them over with our construction mechine. Laos is poor and it need to do what is needed for the development of Laos, instead of relying on Thailand for all of its consumption on import and export made in Thailand.

______________

yes! I agree with you.

ເຮົາຈະເອົາການຫາປູຫາປາ ມາຄັດຂວາງການສ້າງເຂືໍ່ອນ ມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ລ່າສະໄໝ ຈະອາໄສ

ການຫາປູຫາປາມາແກ້ໄຂຄວາມຍາກຈົນ ຕາມແຜນນະໂຍບາຽຂອງລັດຖະບານນັ້ນ ບໍ່ມີທາງ

The government should act an initiate the new idea today,  not waiting when thenatural resources are vanished.__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Burma, Laos, Thailand, Vietnam and Cambodia are so stupid that let China do what they do to them in the past  few decade. When raining season upper country 'China' opened their D'm to release the water, and when the summer come they're keeping the water for their farmers. these countries can't even open their mouth, believe it or not. __________________
Anonymous

Date:
Permalink   

ຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ຄົນລາວເຮົາຄວນຈະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີກ່ວາດັ່ງທຸກວັນນີ້. ທັງນີ້ກໍ່ເພາະວ່າ

ຄົນລາວເຮົາອ່ອນແອ ການສິໍກສາຕໍ່ານັບແຕ່ລັດຖະບານລົງມາ ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ວ່າຄົນລາວ

ບໍ່ມີສິດປະຊາທິປະໄຕ ບໍ່ສາມາດອອກຄວາມຄິດເຫັນ ບໍ່ມີສິດເດີນຂະບວນ ຍ້ອນດັ່ງນີ້ເອງ ອົງກອນ

ຕ່າງໆຈິໍ່ງເອົາຈິງເອົາຈັງ ມາລະດົມໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ຕາມລໍານໍ້າຂອງປະທ້ວງລາວ ໃນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນ

ໃສ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ເພາະເຂົາຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ຖ້າລາວໄດ້ສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງສໍາເລັດຕາມແຜນ ເວລາ

ນັ້ນຄົນລາວ ຈະເຫວີຽຄວາມສຸກໄດ້ຕາມຄວາມຝັນ ແລະຈະບໍ່ມີປະເທດໃດມາທຽບໄດ້.

ຂ້ອຽຄິດວ່າ: ລຸງຄໍາມີເອີຽ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວຄົນລາວຈະຕ້ອງຕີໍ່ນຂິໍ້ນມາ ປະທ້ວງໂຕ້ຕອບພວກທີ່

ຕໍ່ຕ້ານລາວ ເພາະກະແສການຕໍ່ຕ້ານລາວນັບມີໍ້ນັບຮຸ່ນແຮງຂິໍ້ນເລີໍ້ອຽໆ ເພາະມັນມີ ພວກອະຄະຕິ,

ສຽດສີ, ບັງບຽດ,ດູໝິ່ນຊາດລາວ.

  ລຸງຄໍາມີເດ ວ່າຈັ່ງໃດ ?  ຂ້ອຽຄິດວ່າ ຖ້າລັດຖະບານລາວຍັງອ່ອນແອ ບໍ່ຈັດຕັ້ງອົງກອນທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ໂດຽສະເພາະຂິໍ້ນມາ ຢີໍນຢັນຂັນແຂງ ຕອບໂຕ້ກັບພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານລາວແລ້ວ ຄົນລາວ ຊາດລາວ ກໍ່ຈະ

ຖີໍກຊາດອີໍ່ນດູໝິ່ນ ດູແຄນ ຢູ່ຕະລອດໄປ. ເພາະແຜນການສ້າງເຂີໍ່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງລັດຖະ

ບານລາວມັນມາຖີໍກທາງແລ້ວ ນີ້ຄີໍຫົນທາງດຽວ ທີ່ຈະພາຊາດລາວໄດ້ໄປສູ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ມັ່ງມີຢ່າງ

ຢັ່ງຢີໍນ. ອາໃສແຕ່ບໍ່ແຮ່ ສັບພະຍາກອນ ທີ່ມີຢູ່ອີກບໍ່ດົນກໍ່ຈະສູນສິ້ນໄປແລ້ວ.

 ສຸດທ້າຽນີ້ ຂ້ອຽຂໍໃຫ້ຄົນລາວທຸກຄົນໃຫ້ຫັນມາເປັນຄົນລາວ ເລີໍອດລາວ ທຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ລາວແລະ

ນອກລາວ ລ້ວນແຕ່ເປັນລາວ ຢ່າໄປນິຍົມຊາດອີໍ່ນ ເກີດມາເປັນລາວ ຜີວິນຍານກໍ່ຍັງເປັນລາວ ບໍ່ມີ

ຊາດໃດຈະມາຮັກລາວ ເທົ່າລາວຮັກລາວ. ຂໍໃຫ້ລາວທຸກຄົນສະບາຽດີ.

   ຈາກຂ້ອຽ ຫລານລຸງຄໍາມີ

__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard