Members Login
Post Info TOPIC: Please comment my new song: Bor Pen Yang
Anonymous

Date:
Please comment my new song: Bor Pen Yang
Permalink   
All comments are welcome

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

This is really SUCKS!

__________________
Lao teen USA

Date:
Permalink   


ເພງລາວທັນສະໃຫມບໍ່ວ່າຂະນະໃດສະໄຫມໃດກໍ່ຕາມມີແຕ່ພາກັນຫຼິ້ນຈັ່ງວະຄ້າຍໆຄືກັນທັງເມິດ
ຜູ້ຖ້າຟັງກະເລີຍເມື່ອຍໃຈນຳອີ່ກ, ໃຄແດ່ແຕ່ນຳຂະນະວົງດົນຕຣີ Cells, Temple guys,
Sook, and Tee Oudalai. ພ້ວກນີ້ພາກັນຫຼິ້ນແລະຣ້ອງເພງສຽງມ້າດຕະຖານດີຄືກັນກັບຟັງເພງຂອງພ້ວກມືອາຊີ້ບທີ່
ດັງໆຂອງອາແມຣິກາແລ້ວຈັ່ງວະເພງກໍ່ແປ່ກແລະຂັ່ກດີທັງນັ້ນ.
ຕອນແຕ່ກີ້ເພງຂອງຂະນະ Cell ສ່ວນຫຼາຍສຽງໂຫ້ດແລະມີລ້ວດລາຍດີ, ບັດດຽວນີ້ກ່າບໍ່
ປານໃດແຕ່ກໍ່ຍັງມ່ວນຢູ່ແບ່ບທຳມະດາສຳລັ່ບໃຫ້ຄົນຍ່ານອາຍຸ ໓໐ປີ ຂຶ້ນໄປ, ທີ່ຟັງໄດ້.

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

You got good a talent but just need little improving on writing good songs, maybe what you need is a producer...Keep it up!

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

what is this? one man band? Looks like home Amateur video somewhere in canada, usa, or australia. You need to do more practices on vocal and drum, but i like the lyrics. Not bad at all

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

excellent!biggrin

well done, good talent, and looks like yer having fun doing it all in the basement, where all good music and musicians start off...__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

I hated the sound effect on his guitar, it sounded like a toy guitar!yawn
His voice sounds stale yawn

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

You're ok, but please don't quite your day job!

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

I hate all those people comments on you..I think you are good..and keep up practicing ..why they have to be hateful..could they give you nice comments..Crazy people..!!

__________________
Anonymous

Date:
Permalink   

Anonymous wrote:

I hate all those people comments on you..I think you are good..and keep up practicing ..why they have to be hateful..could they give you nice comments..Crazy people..!!ຍ້ອນຄົນລາວບໍ່ມີຄວາມສູ້ທົນຈາກຄວາມຕິຂອງຄົນມີແຕ່ຢ່າກໃຫ້ຫມູ່ຍອ້ງ, ແລ້ວເຫດໃດຈັ່ງຄ່ອຍຊີ່ເກ່ງ
ຄືຫມູ່ຖ້າທ້າວນີ້ໄປຫຼິ້ນໃຫ້ Simon Cowell  ຟັງແຮງຊິຖື່ກຕິໂຫດກົ່ວນີ້ອີ່ກ.
ດ້ວຍເຫດການແບບນີ້ມັງຈັ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນເຂົາເກງໃນທຸກໆດ້ານ and so please watch the vid and learn ພີ່ນ້ອງເອີ້ຍຄັນຢ່າກເກ່ງຄືຄົນເຂົາຢ່ານອ້ຍໃຈງ່າຍຫຼາຍ.
 __________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard