Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ADB helps Laos improve clean water supply


Guru

Status: Offline
Posts: 2386
Date:
ADB helps Laos improve clean water supply
Permalink   


HANOI, March 9 (Xinhua) -- The Asian Development Bank (ADB) agreed to provide a grant of 23 million U.S. dollars to help Laos with the construction and renovation of water treatment plants in 15 towns around the country, the Lao newspaper Vientiane Times reported Monday.

The agreement was signed between the bank's country director Gil Hong Kim and Deputy Minister of Finance Viengthong Siphadone in Vientiane.

Under the agreement, the grant will be provided for the Small Town and Water Supply Sanitation Project which targeted to the construction and renovation of clean water supply systems in 15 towns around the country, said the Lao Ministry of Public Works and Transport.

The project is expected to expand local communities' access to clean water, especially in remote areas.

The project will also help the government achieve its 6th socio-economic development plan and the United Nation (UN) millennium development goals, one of the main conditions necessary for Laos to leave the UN's list of least developed countries by 2020.

So far this year the bank has allocated two grants worth more than 40 million U.S. dollars. The bank said it planned to approve grants of about 84 million U.S. dollars to Laos this year.

Last year, the bank provided Laos with grant aid worth 53 million U.S. dollars, to increase capacity building in the management of special economic zones.

 

 

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ສະໜອງທຶນຈຳນວນ 23 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນໂຄງການຂະແໜງນ້ຳປະປາ ແລະສຸຂາພິບານຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງພິທີເຊັນສັນຍາຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໃຫ້ກຽດລົງນາມໂດຍທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ກຽວຮົງກີມ ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນວຽກງານບູລິມະສິດໜຶ່ງ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອເປັນຖານຮອງຮັບແກ່ການພັດທະນາ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງຈາກການຄາດຄະເນ ໃນປີ 2020 ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະມີຫຼາຍກ່ວາ 7 ລ້ານຄົນຈະເປັນເຫດໃຫ້ປະຊາກອນໜາແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມ ສະນັ້ນ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ມີນະໂຍບາຍເພື່ອປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ລະບົບສຸຂະອະນາໄມ ໃນບັນດາຕົວເມືອງ ເຊິ່ງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ໂດຍໄດ້ສ້າງລະບົບສາທາລະນູປະໂພກ ແລະສະໜອງນ້ຳສະອາດແກ່ປະຊາຊົນ ຈາກໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ADB ຮ່ວມກັບ AusAID ແລະກອງທຶນຮ່ວມມືການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDCF) ໄດ້ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ສປປ ລາວ ເພື່ອສືບຕໍ່ໂຄງການຂະແໜງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ ອີກໄລຍະ5 ປີ (2009-2014) ໂດຍຈະໝູນໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກໂຄງການທີ່ປະຕິບັດຢູ່ພາກເໜືອ ແລະ ພາກກາງ ໂຄງການຂະແໜງນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງນ້ອຍ ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ຂະແໜງນ້ຳປະປາຊົນນະບົດພັດທະນາ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາລະບົບນ້ຳປະປາລະບົບການລະບາຍນ້ຳຢູ່ໃນ 15 ຕົວເມືອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳສະອາດຂອງປະຊາຊົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 60% ໃນປີ 2015 ແລະ ສາມາດບັນລຸ 80% ໃນປີ 2020 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກ ADB ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ADB ທີ່ນັບມື້ນັບຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງໆຂຶ້ນ.__________________


animated-graphics247.gifPage 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard