Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ທ່ານໃດນອນກົນ ຢ່າເບິ່ງຂ້າມອາດເຖິງຕາຍໄດ້ !!
Anonymous

Date:
ທ່ານໃດນອນກົນ ຢ່າເບິ່ງຂ້າມອາດເຖິງຕາຍໄດ້ !!
Permalink   


ນອນກົນໄພໃກ້ຕົວ ຢ່າເບິ່ງຂ້າມອາດເຖິງຕາຍ

   Slap apnea ເປັນພາວະ ຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຢ່າງຫນຶ່ງ ຂອງການຫາຍໃຈທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການນອນຫລັບ ຫລື ທີ່ຮຽກກັນວ່າ ນອນກົນການນອນກົນເປັນໄພອັນຕະລາຍຢ່າງຫນຶ່ງ ຖ້າປ້ອງກັນບໍ່ທັນອາດເຖິງຕາຍການນອນ

ກົນແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື:

1.ພາວະນອນກົນທຳມະດາ: ສາເຫດເກີດມາຈາກກ່ອງສຽງ ຢ່ອນ ຍານເຮັດໃຫ້ອັດຕັນທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ແລະ ມີສຽງເວລານອນຫລັບ ພາວະດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ມີອາການບົ່ງຊີ້ໃດໆ ແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນຂ້າງຄຽງ ເກີດຄວາມລຳຄານໃຈບໍ່ຢາກຢູ່ໃກ້.

2.ພາວະນອນກົນອັນຕະລາຍ: ເກີດຈາກກ້າມເນື້ອບໍລິເວນລຳຄໍ ຢ່ອນຕົວລະຫວ່າງການນອນຫລັບ ຈິ່ງໄປອັດທາງເດີນອາກາດ. ກ້າມ ເນື້ອທີ່ມີການຢ່ອນຕົວໄດ້ແກ່, ກ້າມເນື້ອຂອງແພດານອ່ອນ, ກົກລີ້ນ ແລະ ລີ້ນໄກ່ ເຊິ່ງໄປອັດທາງເດີນອາກາດ ຈະເຮັດໃຫ້ການຫາຍໃຈ ຕ້ອງໃຊ້ເແຮງຫລາຍ ຈິ່ງເກີດສຽງດັງ ແລະ ນຳໄປສູ່ການຢຸດຫາຍໃຈໃນທີ່ສຸດ.
 
ໃນບາງລາຍພາວະນອນກົນ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດໂຣກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໂຣກຫລອດເລືອດສະຫມອງ ແລະ ຫົວໃຈຂາດເລືອດ. ສຳລັບການປິ່ນປົວຮັກສາ ໃນປະຈຸບັນ ຂຶ້ນກັບຄວາມເຫມາະສົມ ຂອງແຕ່ລະຄົນເຊັ່ນ: ອາການບໍ່ຫນັກ ແພດຈະໃຫ້ທຳການປັບປຸງ ພຶດຕິກຳສ່ຽງໄດ້ແກ່ການລົດນ້ຳ ຫນັກຕົວ ລວມເຖິງການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເຫມາະສົມ ບໍ່ໃຫ້ຫນັກຈົນເກີນໄປ ຫລີກລ້ຽງການດື່ມເຫລົ້າ,
 
ດື່ມເບຍ ແລະ ພະຍາຍາມນອນ ຕະແຄງ ຫລື ທ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ອາການຫລຸດລົງ,ງົດສູບຢາ ຫາກອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ແພດຈະໃຫ້ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍສ້າງແຮງດັນບວກໃນທາງເດີນອາກາດ ຖ້າຫາກອາການຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ກໍຕ້ອງຮັກສາດ້ວຍການຜ່າຕັດ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ໃຈເພັດ
ຫນັງສືພິມເສດຖະກິດ ສັງຄົມ__________________
Page 1 of 1  sorted by
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard